Novinky společnosti

Prognóza růstu investic čínského průmyslu tavení neželezných kovů

2022-07-28

Od roku 2020 si průmysl tavení neželezných kovů udržuje stabilní rozvoj, ale kvůli celosvětovému propuknutí epidemie nové koruny byl průmysl tavení neželezných kovů v mé zemi do určité míry ovlivněn.S rychlým obnovením práce a výroby v Číně se však průmysl tavení neželezných kovů postupně vrací k růstu.Z dlouhodobého hlediska je dopad epidemie na odvětví tavení neželezných kovů na rozsáhlém domácím trhu relativně malý.V současné době je ekonomický rozvoj mé země dobrý a úroveň příjmů obyvatel se neustále zlepšuje, což poskytuje dobré tržní spotřební prostředí pro průmysl tavení neželezných kovů.Průmyslová politika poskytla dobré podnikatelské prostředí pro průmysl tavení neželezných kovů a dobrou politickou záruku pro investory.

Soudě z investic a rozvoje domácího průmyslu tavení neželezných kovů v posledních letech, tavení neželezných kovů bylo kapitálově zvýhodněno.Ze statistických údajů dosáhl investiční rozsah odvětví tavení neželezných kovů v roce 2019 700 milionů juanů.Lze prokázat, že průmysl tavení neželezných kovů má dobrou schopnost přitahovat investice.

1

S neustálým rozvojem ekonomiky mé země směrem ke kvalitě i nadále obhajujeme průmyslové inovace a rozvoj.Odvětví tavení neželezných kovů v mé zemi rovněž vstoupilo do fáze rozvoje kvality.Průmyslové investice se používají hlavně pro technologické inovace, výzkum a vývoj produktů atd. V krátkodobém horizontu průmyslové podniky také zvýší související investice, aby získaly větší konkurenceschopnost na trhu, aby získaly širší trh.Rozsah investic v tomto odvětví se proto bude nadále rozšiřovat a očekává se, že tempo růstu investic si udrží stabilní růst.

Prognóza růstu investic v Číně