Produkční trh

V současné době poskytuje společnost Lufeng zařízení na tavení mědi a olova, konvertory, olověnou nádobu, stroj na lití ingotů, elektrolytickou jednotku a další zařízení v domácích hutích v Hunan, Shandong, Jiangsu a Guangxi a takébyly vyvezeny do Vietnamu, Malajsie, Thajska, Japonska, Ekvádoru, Peru, Alžírska a dalších zemí.