Novinky z oboru

Analýza stavu vývoje a výhledu hutního průmyslu v roce 2022

2022-09-27

Trend vývoje hutního průmyslu 2022 Stav vývoje a analýza výhledu hutního průmyslu

Jako největší světová metalurgická země se produkce oceli a běžně používaných neželezných kovů v Číně blíží polovině celosvětové produkce.S cílem zlepšit nadměrnou kapacitu hutního průmyslu a postupně realizovat udržitelný rozvoj hutního průmyslu stát podporuje transformaci a modernizaci hutního průmyslu z hlediska politik a dalších aspektů.

Stroj na lití olova

Metalurgie je proces a proces získávání kovů nebo kovových sloučenin z rud a použití různých metod zpracování k výrobě kovů na kovové materiály s určitými vlastnostmi.Hutní průmysl má vysoký stupeň korelace, široký rozsah pokrytí a velkou spotřebu.Hraje důležitou roli v hospodářské výstavbě, sociálním rozvoji, financích a daních a zaměstnávání zaměstnanců.Většina výrobních zařízení v hutním průmyslu pracuje v náročných prostředích s vysokým (střídavým) namáháním a vysokým tepelným namáháním, jako jsou válce pro plynulé lití, rovnací válce, drážkované válce, poloocelové válce, licí formy na trubky a horké (studené)válcovací práce.Válce, vysokopecní skluzy a hodiny atd. Hutnictví je základem národohospodářské výstavby a symbolem národní síly a úrovně průmyslového rozvoje.Poskytuje materiály a produkty potřebné pro různá průmyslová odvětví, jako je strojírenství, energetika, chemický průmysl, doprava, stavebnictví, letecký průmysl a národní obranný a vojenský průmysl.

Metalurgie má dlouhou historii vývoje, od doby kamenné přes pozdější dobu bronzovou až po rozsáhlý rozvoj moderní tavby oceli.Historie lidského vývoje zahrnuje historii metalurgie.Hutní průmysl je jedním z nejdůležitějších základních průmyslových odvětví v mé zemi.Hlavními technologiemi metalurgie jsou pyrometalurgie, hydrometalurgie a elektrometalurgie, mezi nimiž je vývoj hydrometalurgie zvláště pozoruhodný.Koncentrace a obohacování, odstraňování nečistot a čištění v hydrometalurgickém extrakčním procesu, stejně jako úprava velkého množství kyselin a zásad, těžkých kovů a jiných typů odpadních vod vypouštěných z výroby, byly vždy obtížemi podnikového čištění odpadních vod.S úspěšnou aplikací fyzikální chemie v metalurgii se metalurgie přesunula z procesu do vědy, takže na univerzitě byl hlavní obor metalurgické inženýrství.S Lufeng jako zástupcem metalurgie se stala jedním z nejlepších výrobců vysoce kvalitních tavících zařízení doma i v zahraničí, jako je pece na tavení mědi a olova, lineární stroje na lití ingotů, kotoučové licí stroje, systémy na rafinaci olověných plechovek a drcení olověných bateriía třídicí systémy., elektrolýzní systém měď-olovo-zinek atd.

Podle výzkumné zprávy China Research a PricewaterhouseCoopers „2022–2027 Hloubkový výzkum rozvoje čínského metalurgického průmyslu a „14. pětiletá“ zpráva o strategickém plánování podnikových investic“

V dnešním světě se úroveň standardizace stala základním prvkem základní konkurenceschopnosti zemí a regionů.Chce-li podnik, nebo dokonce země obstát v neporazitelné pozici v tvrdé mezinárodní konkurenci, musí hluboce chápat význam norem pro rozvoj národního hospodářství a společnosti.Normy jsou „velícími vrcholy“ mezinárodní hospodářské a technologické soutěže a „prvním tahem“ pro podniky, průmyslová odvětví a vybavení, aby se dostaly na svět.Je nutné zaměřit se na zlepšení úrovně čínských standardů a posílit tvrdost čínských standardů, ale také komplexně plánovat a podílet se na formulování mezinárodních standardizačních strategií, politik a pravidel a zlepšit institucionální hlas mé země v globálním ekonomickém řízení..

V budoucnu si skutečný růst poptávky po čínských metalurgických produktech udrží průměrné roční tempo růstu 7,57 %.Očekává se, že střední a jižní regiony se v budoucnu stanou regionem s největší potenciální poptávkou po čínských metalurgických produktech a hutní výrobní podniky se stanou podniky, které budou nejvíce těžit z růstu poptávky navazujícího průmyslu.

V posledních letech si čínský metalurgický průmysl udržel rychlý rozvoj, rozsah výroby a provoz hutnických podniků se rychle rozšířil, fúze a reorganizace mezi podniky se staly trendem, koncentrace průmyslu se neustále zlepšuje, rozsah řízení společnostirychle vzrostl a hutní podniky se rozvinuly do skupin.Trend, integrace zdrojů se stala důležitou otázkou ve výrobě a provozu hutnických podniků.

Technologie vodíkové metalurgie využívající vodík místo uhlí jako redukčního činidla je nejlepším způsobem, jak dosáhnout dekarbonizace v metalurgickém průmyslu.V současné době metalurgický průmysl mé země zrychluje používání vodíkové energie a 8 ocelářských společností se ujalo vedení při zavádění vodíkové metalurgie.V souvislosti s uhlíkovou neutralitou se požadavky na snižování emisí s nízkými emisemi postupně stanou rozvojovými cíli ocelářského a metalurgického průmyslu a budou podporovat vodíkovou metalurgii, která nahradí tradiční procesy s vysokými emisemi uhlíku.Odhaduje se, že v roce 2022 bude vodíkovou metalurgii nasazovat více než 10 společností a očekává se, že poptávka po metalurgickém vodíku dosáhne 300 000 tun.Chcete-li získat konkrétnější podrobnosti o trhu, klikněte prosím a zobrazte zprávu Zhongyan Puhua Research Report "2022-2027 China's Metallurgical Industry In-depth Development Research and "14th Five-Year" Enterprise Investment Strategic Planning Report".